Om oss

Följ oss:

DSK Logistik

Miljökvalitativ transport på väg

info@dsklogistik.se

Om oss

Vi är ett familjeägd åkeri som satsar på miljö och kvalitet och som tänker på våra kunder och anställda.

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för.

Att minska miljöeffekterna från våra fordon

Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt

Att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö

Att förebygga föroreningar

Att ständigt beakta frågorna ang. farligt gods

Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav

Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Trafiksäkerhetspolicy för DSK Logistik AB

 

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken.

 

* Det innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

* Alltid använder säkerhetsbälte

* Håller avstånd till framförvarande

* Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna

* Följer gällande lagar

* Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering

* Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta

* Håller fordonet i trafiksäkert skick

Vi utvecklas hela tiden och är ständig i behov av nya medarbetare!

Tycker Du att vårt företag är något för Dig, kontakta oss gärna!

DSK Logistik @ All Rights Reserved

DSK Logistik

Backvändan 15

243 32 Höör

info@dsklogistik.se